MŠ Pampeliška

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Pampeliška

Home

Co se u nás zrovna děje

MŠ nabízí 2 - 3 místa pro mladší děti - ne předškolní!
(06. 06. 2017)

Vážení rodiče,

z důvodu stěhování do jiné obce nám odcházejí 2 děti, třetí čeká na rozhodnutí o přijetí v nové MŠ, proto se nám ve školce uvolnila tato místa.

Pokud máte informace o někom, kdo školku ještě potřebuje, prosíme, sdělte jim tuto informaci.

Vzhledem k tomu, že nejstarší děti v Lovecké nejsou předškoláci, upřednostníme děti mladší, 3 leté maximálně do prosice 2017 - ptejte se u paní ředitelky na telefonním čísle 734 315 545.

Děkujeme za spolupráci, že uděláme někomu jinému radost :-)

 

Prosba o spolupráci - výměna oken přes prázdniny
(05. 06. 2017)

Vážení rodiče,

Moc vás prosíme o součinnost s přípravou školky na výměnu oken!

Vzhledem k nutnému a brzkému termínu musíme školku zabezpečit do 30.června 2017! :-(

 

 1. Prosíme vás proto, abyste nám pomohli v tom, že zkusíte zajistit, aby do školky chodilo poslední červnový týden co nejméně dětí . Viz informace níže. Prosím, dejte nám vědět co nejdřív !

 2. Dále vás prosíme o pomoc při obstarání materiálu na zakrytí – folie, pytle, KARTONY na zakrytí koberců.

 

Lepší právě teď, než v září J

Prosba o spolupráci PPP - Národní ústav vzdělávání
(27. 04. 2017)

Vážení rodiče, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci na pilotní studii škály pro posuzování adaptivních schopností u dětí od 5 let. S žádostí o spolupráci oslovil PPP Jablonec n.N. Národní ústav pro vzdělávání, který spouští studii zaměřenou na ověření položek dotazníkové formy pro rodiče na co největším počtu dětí 5 let – 15 let a 11 měsíců. Dotazník obsahuje obecné demografické otázky, otázky na sociální zázemí rodiny a 14 subškál dotazníku adaptivního chování. Čas na vyplnění by neměl přesáhnout celkem 90 minut, lze ho vyplňovat postupně po částech.

Podrobnější informace k elektronickému vyplnění (kód spolupracovníka je označení naší poradny a je tedy nutné ho uvést na každý dotazník, který je reakcí na naše oslovení rodičů)

1) Skrze tento odkaz se dostanete do formuláře pro registraci respondentů:    https://goo.gl/forms/vCLCg0gfmRyDU60s1   

2) V tomto formuláři vyplníte základní informace (pohlaví a věk dítěte, emailovou adresu a kód spolupracovníka „AD59“).

3) V průběhu několika hodin či dnů obdržíte na Vámi uvedenou emailovou adresu odkaz k přístupu do webového dotazníku.

Rodiče po skončení studie získají přístup ke srovnání výsledků svého dítěte s anonymními výsledky ostatních dětí. Všichni respondenti budou zařazeni do slosování o věcné ceny (společenské hry, encyklopedie, knížky).

Dotazník je k dispozici i v tištěné podobě v PPP Jablonec. Děkujeme za Vaši pomoc.

 

Mgr. Ivana Ullmannová, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny, Jablonec nad Nisou,  Smetanova 66
mobil poradna 602 102 833    email: poradna@pppjbc.cz        

 

Letní příměstské tábory s příspěvkem města
(12. 04. 2017)

Vážení rodiče,

v době přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách 2017 máte možnost zabezpečit Vaše dítě a přihlásit jej na příměstský tábor.

Pokud tento příměstský tábor bude organizovat subjekt, který se na základě výzvy zaregistroval u statutárního města Jablonec n. Nisou (viz seznam subjektů), bude Vám poskytnuta sleva služby o příspěvek města ve výši 100 Kč/ 1 dítě/ 1 pobytový den. V případě, že jste již tábor uhradili, bude Vám příslušná částka organizátorem tábora vrácena.

K tomu, aby Vám byla sleva poskytnuta, je třeba poskytovateli příměstského tábora nejpozději 1. 9. 2017 odevzdat originálPotvrzení o docházce a bezdlužnosti“, které si vyžádáte u ředitelky MŠ nebo vedoucí odloučeného pracoviště. Vyplněné potvrzení Vám poskytovatel služby odebere, neboť jej musí doložit městu jako podklad k vyúčtování příspěvku.

Příspěvek města na příměstské tábory lze pro 1 dítě využít pouze na 1 prázdninový týden (5 pracovních dnů), což Vás však neomezuje v přihlášení dítěte na více příměstských táborů.

Příspěvek je určen pouze dětem s bydlištěm v Jablonci nad Nisou.

Jablonec nad Nisou 10. dubna 2017

 

Letní prázdniny 2017 - prázdninový provoz
(23. 02. 2017)

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘIHLÁŠENÝCH

NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

 

Na prázdninový provoz budou přijímány děti, které ve školním roce 2016/2017 navštěvují jabloneckou MŠ a jejichž rodiče se na prázdninový provoz přihlásili v předběžném šetření prováděném jednotlivými MŠ do konce března 2017.

 

 • rodiče si vyzvednou závazné přihlášky na prázdninový provoz ve svých kmenových školách a v termínech uvedených níže v tabulce je odevzdají vyplněné na jednotlivých „prázdninových“ MŠ, kde současně v hotovosti uhradí úplatu a stravné

 • na každý týden prázdninového provozu je třeba vyplnit samostatnou přihlášku

 • rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou bude zveřejněno formou číselného seznamu na informační nástěnce v „prázdninové“ MŠ či na webových stránkách (číslo bude rodiči přiděleno při platbě za prázdninový provoz)

 • s odevzdáním přihlášky na prázdninový provoz a současně s úhradou příslušné částky rodič poskytne ředitelce potřebné informace – např. kdo bude dítě vyzvedávat a další informace o dítěti (alergie, zdravotní omezení atd.)

 • úplata za vzdělávání se v případě absence dítěte nevrací, v případě omluvy dítěte den předem má rodič nárok na vrácení stravného, vyúčtování bude provedeno v září

 • MŠ budou v provozu vždy od 6:30 do 16:00 hod.

   

   

  Rozpis prázdninového provozu,

  výše denní úhrady a data plateb:

   

  MŠ Lovecká, MŠ 28. října, MŠ Střelecká,

  MŠ Havlíčkova, MŠ Husova, MŠ Hřbitovní, MŠ Kokonín, MŠ Nová Pasířská,

týden

tel. číslo

 

pobytné (Kč)

 

 

stravné

3 - 6 let (Kč)

 

 

 

stravné dětí s odkladem (Kč)

 

datum úhrady

(13:00-17:00 hod.)

3. – 7. 7.

Uzavření všech mateřských škol.

10. – 14. 7.

MŠ 28. října

777 766 790

24,-

31,-

33,-

středa 24. 5.

 

17. – 21. 7.

MŠ Dolní (Kokonín)

483 722 062

29,-

32,-

35,-

středa 31. 5.

 

24. – 28. 7.

MŠ Nová Pasířská

777 772 294

24,-

34,-

36,-

čtvrtek 25. 5.

 

31. 7. – 4. 8.

 

Uzavření všech mateřských škol.

7. – 11. 8.

MŠ Husova

778 061 314

24,-

36,-

38,-

čtvrtek

18. 5.

 

14. – 18. 8.

MŠ Tichá

734 315 540

24,-

34,-

37,-

pondělí 29. 5.

 

 

Další zprávičky